ශක්තිමත් පයිප්ප කලම්පය

මෝටර් රථ, කර්මාන්ත, කෘෂිකාර්මික, ඔටෝ පයිප්ප, මෝටර් පයිප්ප, ජල නළ, සිසිලන පයිප්ප ආදියෙහි බහුලව භාවිතා කිරීම සඳහා තනි බෝල්ට් හෝස් කලම්පය ඉතා ජනප්‍රියය. වැඩි විස්තර හෝ නිෂ්පාදන විස්තර සඳහා කරුණාකර අප හා සම්බන්ධ වන්න.


නිෂ්පාදන විස්තර

ප්‍රමාණ ලැයිස්තුව

පැකේජ සහ උපාංග

vd නිෂ්පාදනය විස්තරය

 • කලාප පළල: 18/20/22/24/26 මි.මී.
 • කලාප ick ණකම: 0.6 / 0.8 / 1.2 / 1.5 / 1.7mm
 • ඇලෙක්ස් ප්‍රමාණය: D5 * 17 / D6 * 19 / D6 * 21 / D8 * 23 / D10 * 25
 • බෝල්ට් ප්‍රමාණය: M5 * 40 / M6 * 50 / M6 * 55 / M8 * 70 / M8 * 75 / M10 * 90
 • ද්රව්ය: කාබන් වානේ / මල නොබැඳෙන වානේ
 • මතුපිට ප්රතිකාර: සින්ක් ආලේපිත / ඔප දැමීම
 • සහතික කිරීම: CE, ISO9001

vd නිෂ්පාදන සංරචක

wef

vd ද්රව්ය

කොටස අංකයට.

ද්රව්ය

සංගීත කණ්ඩායම

බෝල්ට්

පාලම

ඇක්සල්

ටෝර්ග්

W1

ගැල්වනයිස් වානේ

ගැල්වනයිස් වානේ

ගැල්වනයිස් වානේ

ගැල්වනයිස් වානේ

ටෝර්ස්

W2

SS200 / SS300 ශ්‍රේණි

කාබන් වානේ

කාබන් වානේ

කාබන් වානේ

ටෝර්ස්

W4

SS200 / SS300 ශ්‍රේණි

SS200 / SS300 ශ්‍රේණි

SS200 / SS300 ශ්‍රේණි

SS200 / SS300 ශ්‍රේණි

TORSSV

W5

SS316

SS316

SS316

SS316


 • පෙර:
 • ඊලඟ:

 • කලම්ප පරාසය

  කලාප පළල

  Ick ණකම

  කොටස සඳහා.

  අවම (මි.මී.)

  උපරිම (මි.මී.)

  (මි.මී.)

   (මි.මී.)

  W1

  W2

  W4

  W5

  17

  19

  18 යි

  0.6 / 0.6

  TORG19

  TORS19

  TORSS19

  TORSSV19

  20 යි

  22

  18 යි

  0.6 / 0.6

  TORG22

  TORS22

  TORSS22

  TORSSV22

  23

  25 යි

  18 යි

  0.6 / 0.6

  TORG25

  TORS25

  TORSS25

  TORSSV25

  26

  28 යි

  18 යි

  0.6 / 0.6

  TORG28

  TORS28

  TORSS28

  TORSSV28

  29 යි

  31

  20 යි

  0.6 / 0.8

  TORG31

  TORS31

  TORSS31

  TORSSV31

  32

  35 යි

  20 යි

  0.6 / 0.8

  TORG35

  TORS35

  TORSS35

  TORSSV35

  36

  39

  20 යි

  0.6 / 0.8

  TORG39

  TORS39

  TORSS39

  TORSSV39

  40 යි

  43 යි

  20 යි

  0.6 / 0.8

  TORG43

  TORS43

  TORSS43

  TORSSV43

  44 යි

  47 යි

  22

  0.8 / 1.2

  TORG47

  TORS47

  TORSS47

  TORSSV47

  48 යි

  51 යි

  22

  0.8 / 1.2

  TORG51

  TORS51

  TORSS51

  TORSSV51

  52 යි

  55 යි

  22

  0.8 / 1.2

  TORG55

  TORS55

  TORSS55

  TORSSV55

  56 යි

  59

  22

  0.8 / 1.2

  TORG59

  TORS59

  TORSS59

  TORSSV59

  60 යි

  63 යි

  22

  0.8 / 1.2

  TORG63

  TORS63

  TORSS63

  TORSSV63

  64 යි

  67 යි

  22

  0.8 / 1.2

  TORG67

  TORS67

  TORSS67

  TORSSV67

  68 යි

  73 යි

  24

  0.8 / 1.5

  TORG73

  TORS73

  TORSS73

  TORSSV73

  74

  79 යි

  24

  0.8 / 1.5

  TORG79

  TORS79

  TORSS79

  TORSS79

  80 යි

  85 යි

  24

  0.8 / 1.5

  TORG85

  TORS85

  TORSS85

  TORSSV85

  86

  91 යි

  24

  0.8 / 1.5

  TORG91

  TORS91

  TORSS91

  TORSSV91

  92 යි

  97 යි

  24

  0.8 / 1.5

  TORG97

  TORS97

  TORSS97

  TORSSV97

  98 යි

  103 යි

  24

  0.8 / 1.5

  TORG103

  TORS103

  TORSS103

  TORSSV103

  104 යි

  112

  24

  0.8 / 1.5

  TORG112

  TORS112

  TORSS112

  TORSSV112

  113

  121

  24

  0.8 / 1.5

  TORG121

  TORS121

  TORSS121

  TORSSV121

  122

  130 යි

  24

  0.8 / 1.5

  TORG130

  TORS130

  TORSS130

  TORSSV130

  131

  139

  26

  1.0 / 1.7

  TORG139

  TORS139

  TORSS139

  TORSSV139

  140 යි

  148

  26

  1.0 / 1.7

  TORG148

  TORS148

  TORSS148

  TORSSV148

  149 යි

  161

  26

  1.0 / 1.7

  TORG161

  TORS161

  TORSS161

  TORSSV161

  162

  174

  26

  1.0 / 1.7

  TORG174

  TORS174

  TORSS174

  TORSSV174

  175 යි

  187

  26

  1.0 / 1.7

  TORG187

  TORS187

  TORSS187

  TORSSV187

  188

  200 යි

  26

  1.0 / 1.7

  TORG200

  TORS200

  TORSS200

  TORSSV200

  201

  213

  26

  1.0 / 1.7

  TORG213

  TORS213

  TORSS213

  TORSSV213

  214

  226

  26

  1.0 / 1.7

  TORG226

  TORS226

  TORSS226

  TORSSV226

  227

  239 යි

  26

  1.0 / 1.7

  TORG239

  TORS239

  TORSS239

  TORSSV239

  240 යි

  252 යි

  26

  1.0 / 1.7

  TORG252

  TORS252

  TORSS252

  TORSSV252

  vd ඇසුරුම්කරණය

  පොලි බෑග්, කඩදාසි පෙට්ටිය, ප්ලාස්ටික් පෙට්ටිය, කඩදාසි කාඩ් ප්ලාස්ටික් බෑගය සහ පාරිභෝගිකයින් විසින් නිර්මාණය කරන ලද ඇසුරුම් සමඟ තනි බෝල්ට් හෝස් කලම්ප පැකේජය ලබා ගත හැකිය.

  • ලාංඡනය සහිත අපගේ වර්ණ පෙට්ටිය.
  • සියලුම ඇසුරුම් සඳහා අපට පාරිභෝගික තීරු කේතය සහ ලේබලය ලබා දිය හැකිය
  • පාරිභෝගිකයා විසින් නිර්මාණය කරන ලද ඇසුරුම් තිබේ
  ef

  වර්ණ පෙට්ටි ඇසුරුම්: කුඩා ප්‍රමාණ සඳහා පෙට්ටියකට ක්ලැම්ප් 100 ක්, විශාල ප්‍රමාණ සඳහා කොටුවකට කලම්ප 50 ක්, පසුව පෙට්ටිවල නැව්ගත කෙරේ.

  vd

  ප්ලාස්ටික් පෙට්ටි ඇසුරුම්: කුඩා ප්‍රමාණ සඳහා කොටුවකට ක්ලැම්ප් 100 ක්, විශාල ප්‍රමාණ සඳහා කොටුවකට කලම්ප 50 ක්, පසුව පෙට්ටිවල නැව්ගත කරනු ලැබේ.

  z

  කඩදාසි කාඩ් ඇසුරුම් සහිත පොලි බෑගය: සෑම පොලි බෑග් ඇසුරුම් 2, 5,10 කලම්ප හෝ පාරිභෝගික ඇසුරුම් වලින් ලබා ගත හැකිය.

  sc
  ඔබේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අපට එවන්න